Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa tietosuoja-asetuksen
(GDPR) edellyttämät tiedot sekä asiakkaalle, rekisteröidylle,
että valvovalle viranomaiselle eli tietosuojaviranomaiselle.

Rekisteristä vastaava henkilö on Teppo Rautjärvi

Puhelin 0504994025

Sähköposti teppo.rautjarvi@lakipalvelurautjarvi.fi

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään yksityisyyttä suojaten.
Henkilötietojen käsittely perustuu luottamuksellisuuteen.
Pidän yhtä rekisteriä, asiakas- ja toimeksiantorekisteriä, jonka
tarkoituksena on asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitaminen.

Asiakkaan tietojen luovutus tai tietojen siirto
En luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Ainoastaan
suostumuksesi perusteella voin luovuttaa tietojasi kolmannelle
osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakkaan tietojen säilytysaika
Säilytän asiakassuhteeseen liittyviä tietoja niin kauan kuin se
on tarpeen. Huomioin lainsäädännön vaatimukset ja
Asianajajaliiton ohjeet.

Asiakkaan oikeus asiakastietoihin

Vastustusoikeus
Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö tilanteissa,
joissa minulla on oikeus lähestyä sinua, kuten kutsumisessa
yritykseni luennointitilaisuuksiin.
Sinun tulee ilmoittaa vastustamisesta lähettämällä sähköposti
sähköpostiini teppo.rautjarvi@lakipalvelurautjarvi.fi tai yhteydenottolomakkeella yksilöiden
vastustamisesi peruste.

Suoramarkkinointi
Suoramarkkinoinnissa kysyn suostumuksesi suoramarkkinointiin.  Voit
kieltää suoramarkkinoinnin ilmoittamalla sen sähköpostiini
teppo.rautjarvi@lakipalvelurautjarvi.fi tai yhteydenottolomakkeella.

Oikeus tarkistaa omat tietonsa
Sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista.

Oikeus omiin tietoihin ja siirtoon toiseen tietojärjestelmään
Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot sähköisessä
muodossa, ja saat antaa tietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty
lainvastaisesti tai etten ole noudattanut tietoturvallisuutta
toiminnassani, sinulla on oikeus valittaa asiasta
tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoja
Jos sinua henkilötietojen jokin kohta askarruttaa, voit olla
yhteydessä rekisteristä vastaavaan henkilöön Teppo Rautjärveen puhelimella, sähköpostilla tai yhteydenottolomakeella.

Yhteystiedot ja yhteydenotot

Lakiasiaintoimisto Teppo Rautjärvi

Hallituskatu 7 B
45100 Kouvola

Puhelin:
0504994025

Sähköposti:
teppo.rautjarvi@lakipalvelurautjarvi.fi

Yhteydenotot puhelimella, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.

Kaikki yhteydenottolomakkeen kohdat on täytettävä.